Thursday, 15 May 2014

Aplikasi Menentukan Bilangan Ada Atau Tidak Ada Bilangan Dengan C++

Aplikasi ini menentukkan bilangan yang kita cari bilangan ada atau bilangan tidak.

Ini scriptnya:Ini hasilnya jika dijalankan  untuk bilangan ada: Dan ini hasil untuk bilangan tidak ada:

No comments:

Post a Comment